Disclaimer

Welkom op de website van INTYRE NV. Bij het gebruik van materialen van deze website (raadpleging, gebruik of downloads), gaat u ermee akkoord onze voorwaarden na te leven en er zich toe te verbinden.

Informatie over het auteursrecht: Copyright © INTYRE NV - Alle rechten voorbehouden.

U mag documenten en grafische afbeeldingen van onze site downloaden, bekijken, kopiŽren en afdrukken met inachtname van de volgende punten: (1) de documenten mogen uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke, informatie- en niet-commerciŽle doeleinden; en (2) de documenten mogen geenszins gewijzigd of aangepast worden. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, mag u van deze website geen informatie geheel of gedeeltelijk gebruiken, downloaden, uploaden, kopiŽren, afdrukken, weergeven, uitvoeren, overnemen, publiceren, in licentie geven, afficheren, versturen of verdelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INTYRE NV, of zijn respectieve partners waar op de website naar verwezen wordt.

INTYRE NV is een handelsmerk en andere INTYRE NV productnamen, dienstnamen, slogans of logo's waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn handelsmerken van INTYRE NV of zijn respectieve partners. Deze laatste worden uitsluitend voor identificatiedoeleinden gebruikt en kunnen handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door INTYRE NV, worden alle materialen, commentaar, respons of informatie verzonden naar INTYRE NV via deze website of in verband met deze website beschouwd als niet-confidentieel en eigendom van INTYRE NV. Door deze materialen, commentaar, respons of informatie naar INTYRE NV te versturen, stemt u ermee in dat INTYRE NV alle rechten, eigendomsrechten en belangen verwerft van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in verband met deze materialen, commentaar, respons of informatie en deze ook onbeperkt te kunnen gebruiken.

Links naar websites van derden: deze website kan hyperlinks naar websites bevatten die buiten de controle van INTYRE NV vallen. INTYRE NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites. Een link naar de webpagina's van derden betekent ook niet dat INTYRE NV de inhoud of het gebruik ervan ondersteunt of er verantwoordelijk voor kan worden gehouden.

INTYRE NV IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADE DOOR WINSTDERVING, INKOMSTENVERLIES, GEGEVENSVERLIES OF GEBRUIKSVERLIES, OPGELOPEN DOOR U OF DERDEN, ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG IS VAN EEN CONTRACTUELE HANDELING OF ONRECHTMATIGE DAAD, VEROORZAAKT DOOR UW BEZOEK AAN DEZE WEBSITE OF ENIGE ANDERE GELINKTE WEBSITE OF UW GEBRUIK ERVAN.

INTYRE NV BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TEN ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING WIJZIGINGEN AAN DEZE WEBSITE OF DE PRODUCTEN OF PROGRAMMA'S BESCHREVEN IN DEZE WEBSITE AAN TE BRENGEN EN DEZE BIJ TE WERKEN.